var theForm = document.forms['form1']; if (!theForm) { theForm = document.form1; } function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) { if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) { theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget; theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument; theForm.submit(); } } //]]>
Danh mục
Hướng dẫn mua hàng
Tin nổi bật
sản phẩm bán chạy
quang cao 85